Ing. Jana Hudzietzová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 946

Místnost: K-204 (ul. Sportovců 2311, Kladno)

Konzultační hodiny: Úterý 12:00 - 13:50