Ing. Michaela Indráková, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: michaela.indrakova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 931

Místnost: B 513

Konzultační hodiny: Čtvrtek 8:00 - 10:00