Ing. Barbora Jakubcová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: barbora.jakubcova@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-306