MUDr. Markéta Janatová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: marketa.janatova@fbmi.cvut.cz