RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
zástupce vedoucí katedry přírodovědných oborů

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 054

Místnost: B311

Konzultační hodiny:

pondělí 9.00-12.00