prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: miroslav.jelinek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 453

Místnost: B314

Konzultační hodiny:

Pondeli, 0800 az 1630 (mimo hodin vyuky)