doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: jerabek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 574

Místnost: Albertov