Dana Jiravová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: dana.jiravova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 046

Místnost: B 603