doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: jirina@fbmi.cvut.cz

Telefon: 312 608 234, 224 358 491

Místnost: B503

Konzultační hodiny:

Úterý: 10 - 12 hodin

Osobní aktivity

Poloprofesionální digitální fotoaparát Olympus SP−510UZ se nedá s profesionálními fotoaparáty srovnávat, ale na druhou stranu poskytuje docela širokou řadu možností, kterých lze s úspěchem využít. Několik prvních pokusů uvádím níže.

OkoZamiokulkas1Zamiokulkas2Zamiokulkas3List banánovníkuRajčeSemínkaŽlutá paprikaLilieLístek třešněHClKOKOS

Certifikát v managementu

Certifikát v managementuCertifikát v managementu

Vybrané publikace

Jiřina M., Jiřina M., jr.: Correlation Dimension-Based Classifier, CD ROM Proceedings of the IPS USA 2006 Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Research. New York, Jan 5–8, 2006, ISBN 86–7466–117–3.

Jiřina M., Jiřina M., jr.: Feature Selection by Reordering, In: SOFSEM 2005: Theory and Practice of Computer Science. (Ed.: Vojtáš P., Bieliková M., Charron- Bost B., Sýkora O.) — Berlin, Springer-Verlag 2005, pp. 385–389 (ISBN: 3–540–24302-X) (ISSN: 0302–9743) (Lecture Notes in Computer Science. ; 3381) Held: SOFSEM 2005. Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science /31./, Liptovský Ján, SK, 05.01.22–05.01.28.

Jiřina M., Jiřina M., jr.: How does the Space where e-Golem Walks Looks Like, In: Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-existence and Cooperation. (Ed.: Mařík V., Jacoviks P., Štěpánková O., Kléma J.) — Prague, CTU 2005, pp. 271–279 (ISBN: 80–01–03275–2) Held: Czech-Argentine Biennalle Workshop“e-Golems“, Prague, CZ, 05.07.03–05.07.05.

Jiřina, M., Jiřina, M., jr.: Boundary Phenomenon in Multivariate Data, In: Pinker, J. (Ed.): Proceedings of the Applied Electronics 2004 International Conference Pilsen, 8–9 September 2004, ISBN 80–7043–274–8, University of West Bohemia in Pilsem, September 2004, pp.97–100.

Jirina, M.: Dimensionality Reduction and Classification Using the Distribution Mapping Exponent, 12th European Symposium on Artificial Neural Networks, ESANN'2004, Bruges, Belgium April 28–29–30,2004, Proceedings, Ed. M. Verleysen published by d-side, 24 av. L. Mommaerts — B−1140 Evere, Belgium ISBN 2–930307–04–8, pp. 169–174.

Jiřina M.: Local Estimate of Distribution Mapping Exponent for Classification of Multivariate Data, Proceedings of EIS2004: Fourth International ICSC Symposium on ENGINEERING OF INTELLIGENT SYSTEMS February 29-March 2, 2004 Island of Madeira, Portugal, pp. 1089–1094.

Jiřina, M.: Distribution Mapping Exponent for Multivariate Data Classification, Proc. of the Eight World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004), Orlando, Florida(USA), July 18–21, 2004, Vol. V., pp.103–108, CD ROM ISBN 980–6560–14–0.

Konzultace (během semestru)

Úterý 14:00–15:30