Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: ivana.kubatova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 794

Místnost: B 403

Konzultační hodiny:

Zimní semestr:

Úterý 13:00-14:00

Pátek 10:00-12:00

Nepřítomnost: 14.-16.10.2015 Konference. 3.-14.1.2016 Dovolená.