Ing. Vojtěch Kaláb
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: vojtech.kalab@fbmi.cvut.cz

Místnost: B501

Konzultační hodiny:

Konzultace (během semestru) čtvrtek 12:30–13:50