Ing. Vojtěch Kamenský
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: vojtech.kamensky@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 794

Místnost: B 403

Konzultační hodiny:

Úterý 10:00 - 12:00; Středa 12:00 - 14:00; Čtvrtek 10:00 - 14:00; Jiné termíny jsou možné po dohodě prostřednictvím emailu.