Ing. Eva Kokešová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: eva.kokesova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359745

Místnost: K-108