doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: pavel.kasal@fbmi.cvut.cz

Místnost: B 502