Ing. Jan Kauler, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry biomedicínské informatiky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: kauler@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 491

Místnost: B503

Konzultační hodiny:

Úterý: 12 - 15 hodin