Mgr. Monika Kimličková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: monika.kimlickova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 948

Místnost: K 210 (Sportovců 2311, Kladno)

Konzultační hodiny: V průběhu zkouškového období jsou konzultační hodiny na základě předchozí domluvy.