Mgr. Monika Kimličková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: monika.kimlickova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 948

Místnost: K 210 (Sportovců 2311, Kladno)

Konzultační hodiny: Konzultační hodiny - středa 10 - 11 hod, pátek 8 - 9 hod.