Ing. Hana Kličková
Sekretariát KZOOO

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: hana.klickova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 973

Místnost: K 202, budova "Kasárna", ul. Sportovců 2311, Kladno

Konzultační hodiny:

pondělí  8:00 - 10:00

úterý     9:00 - 11:00

čtvrtek  13:00 - 14:00