prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
vedoucí katedry biomedicínské techniky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: kneppo@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 35 8402

Místnost: B109

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 hod.