doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: vladimir.krajca@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 896

Místnost: B113

Konzultační hodiny:

Úterý 14:00-15:30