Mgr. Jakub Král
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: jakub.kral@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 540

Místnost: B 213