Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
tajemník katedry biomedicínské informatiky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: krupicka@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 401

Místnost: B505

Konzultační hodiny:

 čtvrtek 8:00 - 10:00

Vzdělání:

Projekty

 • Analýza bradykineze a poruch řeči u Parkinsonovy nemoci, IGA grant číslo NT14181-3/2013 (2013 - 2015) – řešitel
 • Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě, IGA grant číslo NT 13705-4/2012 (2013 – 2015) - řešitel.
 • Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně, Projekt OP VK, Oblast 2.2, Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0416, (2010‐2013) - řešitel.
 • Komplexní informační systém pro funkční vyšetření rizika pádů pacientů ve vyšším věku, Projekt SGS ČVUT, SGS10/305/OHK4/3T/17, obor: P3921 ‐ Biomedicínská a klinická technika (2010‐2012) - hlavní řešitel.
 • Vytvoření nových úloh pro praktickou výuku zpracování obrazových dat, Projekt FRVŠ č. 726/G1/2011 (2011) - řešitel.
 • Měření a analýza pohybu ruky u parkinsoniků. IGS ČVUT (2008). Projekt č. CTU CTU0805217 - hlavní řešitel.

Vybrané příspěvky v recenzovaných časopisech a na mezinárodních konferencích:

 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Vítečková, S. - Ruzicka, E.: Motion Capture System for Finger Movement Measurement in Parkinson Disease. Radioengineering. 2014, vol. 23, no. 2, p. 659-664. ISSN 1210-2512
 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Kokh, V. - Jiřina, M.: Quantitative Evaluation of Motor Functions Based on Periodic Upper Limb Movement. In Proceeding of YBERC 2010. Košice: Technical University of Košice, 2010, ISBN 978-80-553-0596-7.
 • Krupička, R. - Janda, P. - Szabó, Z.: Motion Capture of Patients with Neurological Disorders by HD Digital Cameras. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Berlin: Springer Science+Business Media , 2009, p. 347-350. ISSN 1680-0737.ISBN 978-3-642-03881-5.
 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Janda, P.: Parametric Representation of Hand Movement in Parkinson's Disease. In IFMBE Proceedings. Berlin: Springer, 2008, p. 1-4. ISSN 1680-0737.ISBN 978-3-540-89207-6.
 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Jiřina, M.: Motion Camera System for Measuring Finger Tapping in Parkinson's Disease. In IFMBE Proceedings. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011, p. 846-849. ISSN 1680-0737.ISBN 978-3-642-23507-8.
 • Vítečková, S. - Jiřina, M. - Krupička, R.: Exoskelety a aktivní ortézy dolních končetin: přehled. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, roč. 18, č. 3+4, s. 194-209. ISSN 1212-4575.
 • Čulík, J. - Szabó, Z. - Krupička, R.: External Forces in Case of Human Downfall. Physiological Research. 2010, vol. 59, no. 5, p. 35P. ISSN 0862-8408.
 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Kokh, V. - Jiřina, M.: Quantitative Evaluation of Motor Functions Based on Periodic Upper Limb Movement. Physiological Research. 2010, vol. 59, no. 5, p. 39P. ISSN 0862-8408.

Užitné vzory:

 • Krupička, R. - Szabó, Z. - Vítečková, S. - Kauler, J. - Jiřina, M. - et al.: Zařízení pro měření bradykineze pohybů prstů horní končetiny. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23407. 2012-02-13.
 • Vítečková, S. - Kauler, J. - Krupička, R. - Szabó, Z. - Jiřina, M.: Zařízení pro měření kompenzačních pohybů při chůzi, zejména po nečekané perturbaci. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24788. 2013-01-07.
 • Kauler, J. - Krupička, R. - Szabó, Z. - Vítečková, S.: Zařízení pro bezdrátové ovládání robotické paže. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 25528. 2013-06-13