Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
zástupce garanta oboru Biomedicínský technik

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: petr.kudrna@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 960

Místnost: B 107

Konzultační hodiny:

úterý 14:30 - 15:30, nebo po dohodě v jiný čas