doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: kutilek@fbmi.cvut.cz

Místnost: A-114 lab.; B-216

Konzultační hodiny:

Pa.: 10:00-12:00; info. e-mail,

http://biomech.fbmi.cvut.cz

Oblast výzkumu - biomechanika, měření a analýza mechanických veličin, modelování mechanických systémů, umělá inteligence, robotika. Oblast výuky - biomechanika, měření a analýza mechanických veličin, modelování mechanických systémů, umělá inteligence, robotika. Přehled prezentovaných původních prací v oblasti biomechaniky, mechaniky a robotiky je možné nalézt např. ve světově uznávané vědecké databázi SCOPUS (http://www.scopus.com), přehled realizovaných technických řešení je možné nalézt na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz). Skripta pro výuku studentů v předmětech Biomechanika/Mechanika/Fyzika je možné vyzvednou v knihovně FBMI ČVUT, ve výjimečných případech je možné je zaslat v elektronické podobě. Jedná se o: Kutílek P., Žižka A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2012, 149 s., ISBN 978-80-01-04993-8. // Kutílek P., Žižka A. Selected Chapters from Experimental Biomechanics. 1. Vydání.Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2012, 165 s., ISBN 978-80-01-05114-6. // Kutílek P., Poušek L., Žižka A.: Praktika z rehabilitačního inženýrství, protetiky-ortotiky, 1. Vydání. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2010, 78 s., ISBN 978-80-01-04682-1. // Kutilek P., Miksovsky J.: Fyzikální praktikum I., II., 1. Vydání. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009, 121s., ISBN 978-80-01-04477-3.

http://biomech.fbmi.cvut.cz