doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG - 313
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jan.lestak@fbmi.cvut.cz

Telefon: 00420602336770

Místnost: K-313

Konzultační hodiny:

pondělí od 13,00 do 15,30 po telefonické domluvě, tel.: 00420602336770