doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
vedoucí katedry přírodovědných oborů

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: lenka.lhotska@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 354 199

Místnost: B-307