Mgr. Lucia Vrabelová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: lucia.lukackova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 934

Místnost: K 327

Konzultační hodiny:

každou středu od 14.00 - 16.00