Nikola Lukáčová, DiS.
sekretariát katedry

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359901

Místnost: B 108