Mgr. Jitka Mariňáková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jitka.marinakova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359932

Místnost: B 202

Konzultační hodiny: Středa: 10.00-12.00