Ing. Markéta Masopustová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: marketa.masopustova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 049

Místnost: B 106

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě: pondělí 13.00 - 15.00; úterý 13.00 - 15.00; po domluvě i v jiný čas