Ing. Jan Matějka
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.matejka@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 960

Místnost: B 107

Konzultační hodiny: Konzultace po předchozí domluvě.