Ing. Roman Matějka
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: roman.matejka@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 936

Místnost: B-207, 208

Konzultační hodiny:

Pondělí 14 - 16 hodin