MUDr. Radek Matlach
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: radek.matlach@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 045

Místnost: K 228

Konzultační hodiny:

Středa 12:00 - 14:00