Šárka Mejstříková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: sarka.mejstrikova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 732

Místnost: podatelna