Ing. Jiří Michálek, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: jiri.michalek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357959

Místnost: B 213