Klára Míšková, DiS.
sekretariát katedry

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: klara.miskova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 901

Místnost: B 108