Mgr. Eva Motyčková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: eva.motyckova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 932

Místnost: B 202

Konzultační hodiny: úterý 11:40 - 13:00