Ing. Jan Mužík, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: muzik@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 574

Místnost: Albertov

Konzultační hodiny:

Thursday 11:00 - 12:30 at Albertov

Vzdělání: Vysokoškolské — obor Radioelektronika, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, titul Ing., závěrečné práce Systém pro snímání a záznam fonokardiografických signálů a jejich vizualizaci na PC obhájena v roce 2003; Postgraduální — obor Radioelektronika, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, téma teze: Modelování vzájemných vazeb EEG a EKG signálu

Profesionální praxe: Vědeckovýzkumný pracovník FBMI ČVUT 2003–2007, Softwarový analytik a programátor Epass s.r.o 2001–2006, Research assistant at Computer Engineering Laboratory, University of Oulu, Finsko 2006–2007

Zájmy: Zpracování biologických signálů v reálném čase, mapování EEG a EKG, paralelní algoritmy, 3D vizualizace, GPGPU, modelování bioelektromagnetických systémů

Aktuální projekty: LiveMap – systém pro mapování biosignálů v reálném čase, Modelování vzájemných vazeb EKG a EEG

Vybrané publikace:

[1] J. Mužík, K. Hána: System for Interactive EEG Analysis; In Proceedings of Human Brain Mapping Conference; Chicago USA, 2007

[2] Mužík, J. — Hána, K.: EEG Mapping Acceleration Using Delaunay Triangulation In: Analysis of Biomedical Signals and Images — Proceedings of Biosignal 2006. Brno: VUTIUM Press, 2006, s. 211–213. ISBN 80–214–3152–0.

[3] Mužík, J. — Hána, K. — Jelínek, M.: System for Acquisition and Recording of Phonocardiographic Signals and Acquired Signal Processing and Visualization on PC In: Applied Electronics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004, vol. 1, s. 166–169. ISBN 80–7043–274–8.