prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
';
vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: leos.navratil@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 902, 603 435 273

Místnost: budova Sportovců 2311, místnost K 312

Konzultační hodiny:

čtvrtek 1500 - 1600

Po předchozí mailové komunikaci je možná dohoda i na jiném čase.