Ing. Václav Navrátil
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 045

Místnost: K328

Konzultační hodiny:

Čt: 10-12