prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: milos.nesladek@fbmi.cvut.cz

Místnost: B 111