RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: eva.feuerstein@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 709

Místnost: 3. patro, místnost B 310

Konzultační hodiny:

V zimním semestru AR 2016/2017 Pondělí 12:00-13:00, nebo po domluvě v jiném termínu v mé pracovně.