Ing. Lukáš Opálka
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: lukas.opalka@fbmi.cvut.cz