Ing. Václav Ort
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: vaclav.ort@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 049

Místnost: B-106

Konzultační hodiny:

Po 10.00 - 12.00 po předchozí domluvě, v jiný čas dle domluvy. Místnost B-106.