Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
Odborný asistent, zástupce vedoucí KPO

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: martin.otahal@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357958

Místnost: B 303

Konzultační hodiny:

Út: 10:00 - 12:00 Čt: 10:00 - 12:00 Po předchozí dohodě

2005 Ing. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství 2006 Inženýr ve vědě a výzkumu, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 2011 Inženýr ve vědě a výzkumu, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 2012 PhD. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Biomechanika 2013 Odborný asistent, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Oblast výzkumu: -Biomechanika páteře -Reologie Výuka: -Biomechanika a biomateriály -Základy experimentu v biomechanice