Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: dalibor.panek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 898

Místnost: B 301

Konzultační hodiny:

Úterý 14:00 - 16:00; Čtvrtek 15:00 - 17:00