Ing. Tomáš Parkman
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: tomas.parkman@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 224 359 967

Místnost: B306

Konzultační hodiny: Po domluvě emailem.