MUDr. Emil Pavlík, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: emil.pavlik@fbmi.cvut.cz

Místnost: K 328