Hana Pečená
vedoucí ekonomického oddělení

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: pecena@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 474

Místnost: B609