Ing. Petr Písařík, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: petr.pisarik@fbmi.cvut.cz

Telefon: Kladno kancelář 224 358 798

Místnost: 315

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00-10:00, místnost 315 nebo jiný den po předchozí domluvě (e-mail pisarpet@fbmi.cvut.cz)