Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
tajemník FBMI

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: jaroslav.pluhar@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 418

Místnost: B612